Neewa Dogsports officieel distributeur van Neewa Sport and Utility Dog Gear voor sledehondensport, canicross, canitrail, dogsurvival, bikejoring, steppen, hiking, agility…

Klantenservice

RETOURNEREN
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Uw retour kunt u aanmelden door ons een mail te sturen o.v.v. het factuurnummer. Dan sturen wij u een retourticket, zodat u de zending kosteloos kunt retourneren.

Uiteraard kunt u ook gebruik maken van het herroepingsformulier. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Indien u een deel van de order annuleert crediteren wij de retour artikel(en). Retourneert u de complete bestelling dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Kosten voor deze retourzending zijn voor uw eigen rekening. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@dogspride.eu

UITZONDERINGEN RETOURNEREN
Een aantal artikelen vallen buiten het herroepingsrecht.

Let op: Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  • Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn deze producten niet retourneerbaar.
  • Producten die tot stand zijn gebracht middels opdracht, zoals drukwerk (plaatmateriaal (stal-, naam, gepersonialiseerde platen), paraplu’s en op maat gemaakte halsbanden/harnassen) van de consument;
  • Producten die snel kunnen bederven (vers vlees) of verouderen;
  • Producten met beschadigingen of gebruikers sporen;

Voor het retourneren kunt u ook gebruik maken van het Herroepingsformulier (klik hier om het formulier te downloaden).

Neem bij vragen gerust contact met ons op.

RUILEN
Ruilen is bij Neewa Dogsports kosteloos binnen Nederland! Woont u in het buitenland en wilt u uw product retourneren dan nemen wij de helft van de retourkosten voor eigen rekening. Neem vooraf contact met ons op en geef daarbij aan om welk product het gaat. U kunt uw retourzending aanmelden door ons een mail te sturen o.v.v. het factuurnummer en het te ruilen product. U ontvangt dan van ons een retourticket, zodat u uw pakket kosteloos kunt retourneren. Na binnenkomst zullen wij uiteraard zo spoedig mogelijk zorgdragen voor de verzending van het nieuwe product.

Indien een product niet goed past of u twijfelt over de maatvoering, dan is het ook mogelijk om gebruik te maken van onze passervice. Neem om gebruik te maken van deze passervice vooraf even contact met ons op.

GARANTIE
Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te
leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er
iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u
verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te
maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor
reparatie of vervanging.

KLACHTEN?
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar: info@dogspride.eu.

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Levertijden en verzendkosten
Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. Bestellingen die op werkdagen vóór 16:30 worden gedaan, proberen wij dezelfde dag nog te verzenden. Niet altijd lukt het ons echter om dit na te komen, soms zijn producten niet voorradig en dan kan de levering van uw bestelling iets langer duren. Op de productpagina staat een indicatie van de levertijd. Mochten wij om wat voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten bedragen:

Nederland
Nederland – brievenbuspakket € 3,95
Nederland – tot 10 kg € 5.95
Nederland – 10 tot 30 kg € 12.00
Nederland – geen verzendkosten bij besteding van € 75,-

Buitenland
België / Duitsland / Luxemburg– brievenbuspost / enveloppe € 4,25
België / Duitsland / Luxemburg- pakket € 8,50
België / Duitsland / Luxemburg- geen verzendkosten bij besteding van €125,-

Levering verloopt via de postbode of pakketbezorgers van PostNL. Over het algemeen zal de aflevering de eerstvolgende werkdag tussen 9:00 en 18:00 plaatsvinden. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.

B2B/Resellers
Verzendkosten volgens de bovenstaande PostNL tarieven. Extra kosten voor tol of veerboot worden doorbelast.

Franco levering bij orders vanaf:
Binnen Nederland vanaf € 500,- excl. BTW
Binnen Belgie vanaf € 600,- excl. BTW
Binnen Luxemburg vanaf € 650,- excl. BTW

Over ons privacy beleid
Neewa Dogsports geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Neewa Dogsports. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-01-2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Klik hier om ons complete privacy beleid te lezen.

Artikel 1. Definities
1.1
In het hiernavolgende wordt verstaan onder: • Neewa Dogsports • De klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Neewa Dogsports producten wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met Neewa Dogsports wenst te sluiten of sluit.

Artikel 2. Geldigheid van deze voorwaarden
2.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Neewa Dogsports gevestigd te Nijverdal aangegaan.
2.2. De opdrachten of bestellingen van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Neewa Dogsports zijn algemene voorwaarden.

Artikel 3. Toepasselijkheid
3.1
De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding door Neewa Dogsports, iedere bestelling van de klant en iedere overeenkomst tussen Neewa Dogsports en de klant waarop Neewa Dogsports deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard/ zijn.
3.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.
3.3 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Neewa Dogsports, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3.4 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
3.5 Indien een (of meer) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden geheel of ten dele in strijd mocht(en) zijn of komen met enige wettelijke bepaling dan wel nietig is/ zijn of vernietigd wordt/ worden, blijven de overige bepalingen voor het overige onverminderd van kracht.

Artikel 4. Totstandkoming
4.1
Alle offertes van Neewa Dogsports zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.
4.2 Offertes zijn van toepassing zolang de voorraad strekt.
4.3 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5. Prijzen
4.4
De door Neewa Dogsports opgegeven inkoopprijzen zijn exclusief BTW.
4.5 Neewa Dogsports behoudt zich het recht voor om opgegeven inkoopprijzen en publieksprijzen zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen, indien sedert de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de levering heeft plaatsgevonden, een kostenverhoging voor Neewa Dogsports is opgetreden, welke is veroorzaakt door wijziging van prijzen, tarieven, rechten, assurantiepremies, heffingen, belastingen of wisselkoersen. De klant wordt van de prijsverhoging op de hoogte gesteld en is bevoegd om binnen tien dagen na bekendmaking van de prijsverhoging de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Bestellingen
5.1
Bestellingen kunnen gebruik maken van een bestelformulier schriftelijk, telefonisch of internet worden gedaan.
5.2 Een geplaatste bestelling geldt als onherroepelijk.
5.3 Neewa Dogsports heeft het recht bestellingen van de klant te weigeren indien deze zijn betalingsverplichtingen uit welke hoofde dan ook, jegens Neewa Dogsports niet nakomt, of indien betalingsonmacht van de klant dreigt.
5.4 Aanvullingen en wijzigingen van een bestelling kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 7. Leveringen
7.1
Bij een orderwaarde van € 500, – exclusief BTW of meer geschiedt de levering binnen Nederland Franco op het door de klant opgegeven afleveringsadres binnen Nederland.
7.2 Bij een orderwaarde van € 600, – exclusief BTW of meer geschiedt de levering binnen België Franco op het door de klant opgegeven afleveringsadres binnen België.
7.3 Bij een orderwaarde van € 650, – exclusief BTW of meer geschiedt de levering binnen Luxemburg Franco op het door de klant opgegeven afleveringsadres binnen Luxemburg.
7.4 Bij een orderwaarde van minder dan 7.1, 7.2 en 7.3, – exclusief BTW worden door Neewa Dogsports extra verzendkosten in rekening gebracht. Binnen Nederland, €10,00 ex BTW per 30 kg incl. de doos België €13,00 ex BTW per 30 kg incl. de doos Luxemburg €14,50 ex BTW per 30 kg incl. de doos
7.5 Extra kosten voor tol of veerboot worden doorbelast.
7.6 De door de Neewa Dogsports opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering.
7.7 Levering van de gestelde producten geschiedt door afgifte van die producten aan het door de klant opgegeven afleveringsadres. Vanaf het moment van levering zijn de producten voor risico van de klant.
7.8 De leveringstermijn wordt door Neewa Dogsports altijd bij benadering opgegeven en is niet bindend. Overschrijding van de levertermijn brengt Neewa Dogsports niet in verzuim als bedoeld in artikel 83 van boek 6 BW.
7.9 Eventuele spoedbestellingen kunnen in overleg gedaan worden, extra kosten hiervoor worden doorbelast aan de klant.
7.10 Neewa Dogsports kan niet garanderen dat bijbestellingen worden meegeleverd.
7.11 Bestellingen welke vóór 12.00 uur bij Neewa Dogsports via email, webshop of telefonisch zijn ontvangen, worden dezelfde dag verzendklaar gemaakt voor verzending.
7.12 Bestellingen die worden geleverd op pallets, zijn zonder manuele af stapeling door de chauffeur.
7.13 Een eventueel door Neewa Dogsports aan de klant kenbaar gemaakte levertijd, treedt pas in werking na bestelling en zal nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Neewa Dogsports uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een redelijke termijn voor nakoming te worden geboden.
7.14 Aan Neewa Dogsports kan, ook na eventuele ingebrekestelling van Neewa Dogsports door de klant, een te late levering, onverminderd het bepaalde niet worden toegerekend, indien de vertraging in de levering is ontstaan of mede is ontstaan door vertraging bij en ten gevolge van door Neewa Dogsports ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Neewa Dogsports verplicht zich tot het inschakelen van derden waarvan in redelijkheid kan en mag worden verwacht dat zij voor tijdige levering zullen zorgdragen.
7.15 Een bestelling wordt afgeleverd aan het met de klant overeengekomen afleveradres.
7.16 Neewa Dogsports is gerechtigd de bestelling in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Neewa Dogsports is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
7.17 de klant is verplicht de bestelling af te nemen op het moment dat Neewa Dogsports deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
7.18 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/ of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht. 7.19 Levering van de gestelde producten geschiedt door afgifte van die producten aan het door de klant opgegeven afleveringsadres. Vanaf het moment van levering zijn de producten voor risico van de klant. 

Artikel 8. Reclamatie & retourzending
8.1
Eventuele afwijkingen, gebreken of te korten van de overeengekomen voorwaarden dienen binnen 48 uur na aflevering telefonisch, schriftelijk, of email aan Neewa Dogsports te worden gemeld.
8.2 Reclamaties over leveringen moeten binnen 24 uur na ontvangst aan Neewa Dogsports gemeld worden, inclusief opgaaf van redenen.
8.3 Reclamaties over artikelen met niet-zichtbare gebreken, waarvan de klant in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, moeten binnen acht dagen na constatering aan Neewa Dogsports gemeld worden, inclusief opgaaf van redenen.
8.4 Indien ingevolge het voorgaande lid tijdig wordt gereclameerd, zal Neewa Dogsports de klacht van de klant zo spoedig mogelijk onderzoeken en na gebleken gegrondheid de levering herstellen.
8.5 Wenst de klant de gebrekkige producten te retourneren, dan geschiedt dit alleen met voorafgaande schriftelijk toestemming van Neewa Dogsports op de wijze zoals door Neewa Dogsports aangegeven en op kosten van Neewa Dogsports.
8.6 Reclamaties over facturen moeten uiterlijk op de vervaldag aan Neewa Dogsports gemeld worden.
8.7 Na het verstrijken van de in artikel 8 genoemde termijnen wordt de klant geacht de geleverde goederen en/of verstrekte facturen in orde te hebben bevonden.
8.8 De goederen, waarop de reclames betrekking hebben moeten ter beschikking gehouden worden van Neewa Dogsports.
8.9 De goederen, waarop de reclame betrekking heeft kunnen alleen vervangen worden nadat deze aan Neewa Dogsports zijn geretourneerd.
8.10 Indien de reclamatie over de levering door Neewa Dogsports gegrond geacht wordt, worden de goederen uitsluitend teruggenomen indien en voor zover de goederen zich in de verpakking en in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd.
8.11 Indien de reclamatie door Neewa Dogsports gegrond wordt, behoudt Neewa Dogsports zich het recht het voor een eventueel gebrek te herstellen. 8.12 Indien de reclamatie over een levering door Neewa Dogsports gegrond geacht wordt, heeft de klant alleen recht de creditering tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten of vervanging of aanvulling van het gekochte. Er bestaat geen recht op schadevergoeding.
8.13 Reclamatie kunnen nimmer, ook niet wanneer deze tijdig gemeld zijn, aanleiding geven tot opschorting van betaling van eerdere leveringen, of van nog plaats te vinden levering of tot annulering van de overeenkomst.

Artikel 9. Facturatie en betaling
9.1
Facturatie en betaling geschiedt voorafgaand aan de levering en dient plaats te vinden door overschrijving van het factuurbedrag op een daartoe door leverancier aangewezen rekeningnummer.
9.2 Indien betaling binnen de in artikel 9 gestelde termijn niet heeft plaatsgevonden, is de klant met ingang van de dag dat die termijn verstrijkt, over het gehele factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van de maand tot aan de dag der algehele voldoening.
9.3 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor Neewa Dogsports verbonden aan de invordering van aan haar verschuldigde bedragen komen ten laste van de nalatige klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag of niet tijdig voldane gedeelte daarvan, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.
9.4 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn hierboven is bepaald, heeft Neewa Dogsports te allen tijde het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de klant zekerheid stelt voor de betaling of dat de klant een door Neewa Dogsports te bepalen gedeelte van de koopprijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen.
9.5 De kosten van transport of verzending zijn voor rekening van klant en worden apart op de factuur vermeld, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1
Neewa Dogsports aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken, veroorzaakt of ontstaan aan de geleverde producten door schuld of toedoen van de klant of derden waarvoor de laatste aansprakelijk is.
10.2 In overige gevallen is Neewa Dogsports slechts aansprakelijk voor door de klant geleden schade, indien de klant of de benadeelde derde bewijst dat het ontstaan van de schade is te wijten aan schuld van Neewa Dogsports, haar medewerkers, werknemers of vertegenwoordigers. De omvang van de aansprakelijkheid van Neewa Dogsports voor de klant geleden schade is in deze gevallen beperkt tot het in de factuur vermelde bedrag van de koopsom. 10.3 De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van door de klant bewezen opzet of grove schuld van Neewa Dogsports.
10.4 De aansprakelijkheid van Neewa Dogsports betreffende de levering vervalt indien de klant niet binnen de gestelde termijnen heeft gereclameerd.
10.5 Aansprakelijkheid vervalt eveneens, indien de klant niet overeenkomstig de instructies, en gebruiksvoorschriften, zoals die door Neewa Dogsports op de geleverde goederen vermeld zijn, heeft gehandeld of, indien de goederen zijn overgepakt dan wel in een andere staat dan de originele zijn verstrekt.
10.6 Indien de klant consument is, gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke bepalingen uit titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (productaansprakelijkheid).

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en terughaalrecht
11.1
De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de levering, eerst op de klant over, wanneer hij al hetgeen hij op grond van deze of soortgelijke overeenkomsten aan Neewa Dogsports verschuldigd is, aan deze heeft voldaan.
11.2 De klant is verplicht de door Neewa Dogsports geleverde producten op te slaan op zodanige wijze, dat deze duidelijk kunnen worden onderscheiden als producten door Neewa Dogsports geleverd.
11.3 Bij gebreke van tijdige betaling is Neewa Dogsports gerechtigd de geleverde producten bij de klant terug te halen. De klant moet Neewa Dogsports daartoe in de gelegenheid stellen, op straffe van een boete gelijk aan de verschuldigde koopprijs.

Artikel 12. Intellectuele eigendom en auteursrechten
12.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Neewa Dogsports zich de rechten en bevoegdheden voor, die Neewa Dogsports toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet.
12.2 Alle rechten voortvloeiende uit intellectuele en in industriële eigendom blijven bij Neewa Dogsports berusten. 

Artikel 13. Privacy
13.1
Indien klant een bestelling doet via de website www.neewa-dogsports.com worden klantgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst. Neewa Dogsports gebruikt deze gegevens om klanten te informeren over bestaande en/ of nieuwe producten.

Artikel 14. Wanprestatie/overmacht
14.1
Indien de klant enige voor hem uit een overeenkomst met Neewa Dogsports voortvloeiende verplichting niet nakomt, heeft Neewa Dogsports de recht nakoming van al haar verplichtingen jegens de klant op te schorten en alle overeenkomsten met de klant geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding, maar zonder tot enige schadevergoeding jegens de klant gehouden te zijn. Al hetgeen de klant na ontbinding aan Neewa Dogsports verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.
14.2 In geval van overmacht zal Neewa Dogsports gerechtigd zijn om te harer keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, of de bestelling te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding jegens de klant gehouden te zijn. Neewa Dogsports dient hiervan de klant terstond schriftelijk mededeling te doen. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Neewa Dogsports onafhankelijke, ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbare omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd wordt, of waardoor de nakoming van de leveringsverplichting in redelijkheid niet meer van Neewa Dogsports gevergd kan worden. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, brand, storm, bliksem, overstroming, mislukking van de oogst, staking, stagnatie, epidemie of moeilijkheden bij de productie en/of bewerking door Neewa Dogsports of door een onderneming waarvan Neewa Dogsports grond- of hulpstoffen betrekt, of bij het eigen of door derden verzorgde transport, overheidsmaatregelen, zoals inbeslagneming, het niet-verkrijgen van vergunningen, in- en uitvoerverboden.

Artikel 15. Geschillen
15.1
Alle geschillen tussen Neewa Dogsports en klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
15.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16. Toepasselijk recht
16.1
Op elke overeenkomst tussen Neewa Dogsports en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
17.1
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

Downloaden
Wilt u de de algemene voorwaarden bewaren? Klik dan hier om de algemene voorwaarden te downloaden.